logotyp
Login

Zápis dětí do 1. ročníku

Termín podání přihlášky od 1. 4. – do 30. 4. 2020.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku.

Vážení rodiče,

ministerstvo školství vydalo nové opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021, které ruší osobní přítomnost dětí u zápisu do první třídy ZŠ (motivační část zápisu). Zápisy tak budou probíhat pouze papírovou formou ve správním řízení (formální část zápisu).

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání doručit následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku) krcmk4b,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) : skola@zszehun.cz,
 • poštou,
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – pro osobní podání použijte poštovní schránku na hlavních dveřích /vchod od kostela /
K žádosti o odklad školní docházky ( OŠD ) je nutné přiložit:
 • Doporučení posouzení příslušného školského poradenského zařízení ( PPP, SPC )
 • Doporučení odborného lékaře ( nebo klinického psychologa )
UPOZORNĚNÍ – pokud  budete podávat žádost o OŠD, musíte zároveň podat i žádost o přijetí – to proto, pokud by žádost o OŠD nebyla kladně vyřízena. 
 • Žádosti vyplňujte ve všech kolonkách tak, aby žádost neobsahovala nedostatky  a mohla být zařazena mezi  správně vyplněné a přijaté.
Každá žádost bude označena číslem, které Vám bude zpětně sděleno a pod tímto číslem bude po uplynutí  30 dnů na webových stránkách školy i na vývěsce školy zveřejněn seznam přijatých žáků.
 Žádosti jsou ke stažení na našich webových stránkách.
Při jakýchkoliv dotazech nás kontaktujte na adrese: zszehun@seznam.cz, skola@zszehun.cz.

Podmínky udělení odkladu školní docházky
(§ 37 zákona. č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)
 • Vyplnění písemné žádosti zákonných zástupců o OŠD v době zápisu k povinné školní docházce. Pro snadnější průběh administrativních záležitostí žádáme rodiče, aby si již k zápisu přinesli vyplněnou žádost o odklad školní docházky.
 • Přiložení doporučení školského poradenského zařízení.
 • Přiložení doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud rodič nepředloží v době konání zápisu k povinné školní docházce zmíněné dokumenty, bude mu do doby doložení potřebných náležitostí přerušeno správní řízení ve věci odkladu povinné školní docházky na dobu nutnou k zajištění potřebných náležitostí žádosti. Proto je procesně lepší doložit oba dokumenty již v době zápisu.Žádost o přijetí k základnímu vzděláváni

Žádost o odklad školní docházky

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2020-2021

Nástěnka

Pokyny pro školní rok 2020-21

Vážení rodiče, v záložce informace pro rodiče naleznete seznamy věcí na příští školní rok

Provoz MŠ o hlavních prázdninách

MŠ je od 1.7. do 23.8.2020 uzavřena.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020-2021

V záložce základní informace o MŠ - zápis do MŠ- zde naleznete rozhodnutí o přijetí dle přidělených registračních čísel

Informace o osobní účasti žáků na výuce

V záložce základní informace o ZŠ - informace pro rodiče, naleznete tyto informace.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2020-2021

V záložce základní informace o ZŠ - zápis do 1. ročníku naleznete rozhodnutí o přijetí dle přidělených registračních čísel

Školné MŠ

Školné za měsíc duben neposílejte, v závislosti na termínu otevření MŠ Vám bude vypočítán poplatek z poměrné části dnů provozu MŠ.

Školní jídelna

Nejnovější jídelníček naleznete zde

Novinky

Zahájení provozu

Předpokládané zahájení je stanoveno na 25.5.2020. O dalších postupech budete s předstihem informován...
Základní škola a Mateřská škola Žehuň
okres Kolín
Žehuň 52
Žehuň
289 05
Přihlášení do systému
HOME
Základní škola a Mateřská škola Žehuň
NAPIŠTE NÁM
Z NOTÝSKU
PROJEKTY
ŠKOLNÍ AKCE
KONTAKT
 • image 30
 • image 32
 • image 31
 • image 34
 • image 35

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy