logotyp
Login

Základní informace o ZŠVe škole se vzdělávají žáci od 1. do 5. ročníku podle nové koncepce - školního vzdělávacího plánu, který nese název "ŠKOLA PRO ŽIVOT".

Personální obsazení:

ředitelka školy:
Mgr. Ivana Adamcová

zaměstnanci školy:
Bc.et Mgr. Andrea Hrstková 
Mgr. Eliška Krupková
p. Petra Nováková
asistentka pedagoga p. Jana Baborská
p. Miroslava Vondrušková
p. Václav Maleček


Nabízíme:

- rodinné prostředí, málopočetné třídy, individuální přístup k žákům, pedagogickou intervenci a předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s SVP, nápravu vad výslovnosti, integraci dětí s SVP-práce podle individuálních plánů, práci s nadanými žáky, prevenci sociálně-patologických jevů, dopravní výchovu, mimoškolní aktivity, projekty a projektové dny

Spolupracujeme:

Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se sportovními kluby a s DDM Symfonie Poděbrady, zájmovými spolky v obcích a místními podnikateli.

Školní družina:

- činnost školní družiny navazuje na ŠVP ZŠ, zaměřujeme se na oblast sportovní, estetické, pracovní a přírodovědné výchovy, činnosti využíváme vnitřní i venkovní prostory školy a obce

Logopedie:

- zajišťujeme individuální logopedickou péči dětem s vadami výslovnosti, 
vede Mgr. Ivana Adamcová, pondělí 1x za 14 dnů, termín dle osobní domluvy

Zájmová činnost:

- ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Symfonie Poděbrady nabízíme 
  řečový kroužek (pro děti MŠ a ZŠ ) ,
  vedoucí kroužku: Mgr. Ivana Adamcová, pondělí 1x za 14 dnů po dohodě s rodiči


Organizujeme:

- návštěvy divadel a kulturních představení, výtvarné dílny pro děti a rodiče, přespávání ve škole, školu v přírodě, dny otevřených dveří, Den Země, školní akademii, jednodenní výlety a exkurze, projektové dny a podporu projektů, plavecký výcvik a další

Technické vybavení:

- využíváme školní třídy s interaktivními tabulemi, počítačovou učebnu s připojením k vysokorychlostnímu internetu, výukové programy, školní knihovnu, tělocvičnu, školní zahradu, multifunkční hřiště obce 

Zajišťujeme:

- mléčné výrobky v rámci projektu Školní mléko a stravování ve školní jídelně spojené s pitným režimem.

Všechny součásti školy i zájmové činnosti jsou v jedné budově. Činnosti jsou přizpůsobené příjezdu a odjezdu autobusů. Výhodou je blízkost autobusové zastávky.

Nástěnka

Informativní třídní schůzky

V úterý dne 23.4.2024 od 15 do 17 hodin.

Den Země

V úterý 23.4.2024 se zúčastníme projektu ke Dni Země na SZeŠ Poděbrady s tématy věnovanými zvířatům, půdě a vodě. Odjezd 7,30 od školy a návrat ve 12,30 hodin.

Čarodějnické odpoledne

Zveme vás na Čarodějnické odpoledne, které se koná dne 29.4.2024 od 16,15 do 18,00 hodin na školní zahradě. Čarodějnické převleky vítány.

Zápis dětí do MŠ

Dne 9.5.2024 se od 13,00 do 17,00 hodin v budově MŠ uskuteční zápis dětí pro školní rok 2024-25. V záložce informace o MŠ, zápis dětí naleznete podrobnější informace a přílohy k zápisu.

Nové telefonní kontakty

Na všech pracovištích základní a mateřské školy jsou nová telefonní čísla. Pevné linky již nefungují.

Základní škola:
p. ředitelka Mgr. I. Adamcová 773 826 979
p. P. Nováková 773 826 978
Mgr. A. Hrstková 773 826 977
Mgr. E. Balounová 773 826 976

Mateřská škola:
1. oddělení - 773 826 972 - malé děti
2. oddělení - 773 826 973 - střední a velké děti

Školní jídelna: 773 826 974

Pokyny pro školní rok 2023/2024

Pokyny pro školní rok včetně seznamů školních pomůcek naleznete v záložce Informace o ZŠ - informace pro rodiče.

Ombudsman dětem

- naleznete v záložce informace pro rodiče MŠ i ZŠ

Školní jídelna

Nejnovější jídelníček naleznete zde

Novinky

Základní škola a Mateřská škola Žehuň
okres Kolín
Žehuň 52
Žehuň
289 05
Přihlášení do systému
HOME
Základní škola a Mateřská škola Žehuň
NAPIŠTE NÁM
ŠABLONY
PROJEKTY
ŠKOLNÍ AKCE
KONTAKT
  • image 30
  • image 32
  • image 31
  • image 34
  • image 35

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy