Login

100. výročí školy

Stará škola
Stará škola
Nová škola
Nová škola
Oslavy
Oslavy

Z historie:

V roce 1810 byla na obecním pozemku před kostelem postavena školní budova, a to jedna učebna z kamene a ostatní části budovy ze dřeva.

Počátkem dvacátého století však školní budova dosluhovala. 6. března 1908 se sešla komise, která shledala budovu tak sešlou, že bylo rozhodnuto stavět školu novou. 28. srpna se začala stará budova bourat, hned se kopaly základy a 31. srpna 1908 počala výstavba. Do zimy byla škola postavena a přikryta. Stavba nové školní budovy byla dokončena v červenci 1909. Kolaudace se konala 11. září 1909.

19. září provedl pan Dr. František Šulc, čestný kanovník a profesor teologie z Hradce Králové, svěcení školy.
Do školy nastoupilo 322 dětí, ze Žehuně, z Dobšic a z Báně.
Náklad na stavbu školy 89 890 korun hradily přiškolené obce.

Z oslav

U příležitosti 100. výročí otevření budovy školy se konaly 8. května oslavy, na kterých vystoupily školní děti s pásmem básní, českých a anglických písní a s tanečními čísly. Pak následovalo představení Klemprdova divadla z Kolína. 
Po celé odpoledne se stala škola místem setkání bývalých žáků a učitelů.
Na výstavě si mohli všichni návštěvníci prohlédnout kroniky školy a obce, podívat se na staré i nové školní fotografie, připomenout si významné žáky školy, kteří se proslavili v oblasti sportu, umění
a vědy. 
Oslavy byly zakončeny v kostele sv. Gotharda nádherným koncertem pražského komorního sboru Resonance.

Poděkování sponzorům:

Děkujeme všem bývalým žákům, 
kteří se podíleli na vydání publikace
a realizaci oslav:


panu Ladislavu Karkoškovi
panu Aleši Pilnému
Ing. Mgr. Martinu Popkovi
panu Pavlu Vondruškovi
panu Pavlu Slavíčkovi
panu Josefu Martinkovi
paní Lence Novákové
panu Josefu Holému
paní Marii Holé s rodinou
Ladě a Martinu Jiroudkovým
Jitce a Zdeňkovi Konvalinovým
Mgr. Oldřichu Novotnému

Děkujeme všem ostatním, 
kteří se podíleli na vydání publikace
a realizaci oslav:

paní Ludmile Tvrdíkové
paní Aleně Benešové
paní Kristině Maškové
obci Žehuň
obci Dobšice
obci Choťovice
obci Hradčany
Římskokatolické farnosti Poděbrady
komornímu sboru Resonance Praha
Střední odborné škole, Boučkova 355, Poděbrady
DDM Symfonie Poděbrady
Českému rybářskému svazu, místní organizaci Žehuň
SSHR Žehuň
Agrodružstvu Žehuň
Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s.
firmě KOPOS Kolín, a.s.
Polabským mlékárnám, a. s.
Recycling a. s., středisko Hájka
zaměstnancům a žákům školy

Nástěnka

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Rozhodnutí naleznete v základních informacích o MŠ.

Školní jídelna

Nejnovější jídelníček naleznete zde
O vánočních prázdninách od 23.12.2017 do 2.1.2018 se nevaří.

Novinky

Přihlášení do systému
HOME
Základní škola a Mateřská škola Žehuň
NAPIŠTE NÁM
Z NOTÝSKU
PROJEKTY
ŠKOLNÍ AKCE
KONTAKT

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy